Viering van Kerst

Stille nacht - heilige nacht..... Christmas Concert

25 december: 1e Kerstdag

                                 

                

Bij monde van de profeet Jesaja (Jes.7:14) heeft de Heer gezegd: 'De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven', wat betekent: 'God met ons'. (Mattheus 1:23) (Paneelschildering kerststal, ca 1400 Fabriano)
                               

Een Kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en
de heerschappij rust op zijn schouder.(Jesaja 9)

Gebed voor deze dag:
Dat Gij ons hebt geschapen is een wonder, God.
Groter nog is het wonder dat Gij ons wilt herscheppen.
Geef dan dat wij opnieuw geboren door Hem,
wiens geboorte wij nu vieren, Jezus uw eigen Kind,
van dag tot dag mogen groeien in de verbondendheid met U.

Wij staan in het licht dat door U is ontstoken:
geboren is ons uw Zoon, gegeven is ons uw Woord.
Breek door met uw licht in onze harten, God
en laat dat uitstralen in verhelderende woorden,
in verwarmende daden, want Gij zijt voor ons allen
een heilzame God.
(Ds. W.R. van der Zee)

26 december: 2e Kerstdag - Gedenkdag van Stephanus en alle martelaren.

Stefanus, 1e martelaar van het christelijk geloof (bisdom Rotterdam)

Op deze dag gedenkt de kerk sinds de 4e eeuw Stefanus, de eerste martelaar 
voor het christelijk geloof (Handelingen 7:54-60) 

Onze Vader, die in de hemel zijt - Nog eens zei Jezus: 'Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit!' (Johannes 20 : 21)

Gebed voor deze dag:
Gij die on hart verheugt, wees dicht bij ons
en laat het licht van wat wij samen vieren
ons bijblijven in de vale dagen die komen,
zdat we de lofzang gaande houden
en elkaar weten op te beuren.
(ds. W.R. van der Zee)


Liefde... uit de doeken gedaan:

Een Afrikaan schildert op een kalkwand zijn verwondering 
om het Kind waaraan hij iets heel bijzonders heeft gezien. 
Al schilderend zegt hij:

'Hier en zo wordt de liefde uit de doeken gedaan!' 
Het is al duizendmaal door anderen gezegd, 
die het ook zagen, zich verwonderden,
veranderden door dit Kind. Zie jij het ook? 
Je moet goed kijken, want een kind, 
je kunt het over het hoofd zien, 
ermee sollen, het vertrappen zelfs. 
Dit Kind is bovendien ongewenst. 
Het vindt nergens een plaats om waar 
te maken wat het is onder de mensen.
Toch houdt die Afrikaanse schilder vol: 
'Dit Kind! Het is de liefde uit de doeken gedaan.'
Zie jij het ook? Dat verandert jouw wereld. 
Het begin is knielen. Zie je 't? Het BEGIN. 
Dat verandert de wereld...

Ere zij God – Nederland zingt
Mattheüs 1:23