13e zo.na Pinksteren-zomertijd-19-8-18

Spreuken 4:23
Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart,
het is de bron van je leven.
Zondagse dienst in de Presbyteriaanse Kerk in Imere (Foto:WCC)
Voorbeden van de Wereldraad van Kerken voor de Pacific Eilanden op zondag 19 augustus 2018 tot zaterdag 25 augustus 2018
Dank voor:
•De verbazingwekkende diversiteit van deze eilanden in de Stille Oceaan. Vis, oesters, diepblauwe wateren, en mensen die weten hoe te leven in harmonie met de zee.
•De sterke aanwezigheid van de kerk in deze landen. Gastvrije glimlach. Gemeenschappen die voor elkaar zorgen.
Bid voor:
• Het behoud van deze eilanden, temidden van globale opwarming van de aarde en een stijgende zeespiegel.
• Bewoners die te maken hebben met vulkanische activiteit, aardbevingen en cyclonen.
• De rechten van autochtone bevolkingsgroepen op deze eilanden.
• Een einde aan de etnische spanningen, politieke onrust en geweld en een einde aan politieke corruptie en misdaad.
• Degenen die getroffen zijn door het testen van nucleaire wapens door Frankrijk in Frans-Polynesië en door de Verenigde Staten in de Marshalleilanden.
• Degenen die arm zijn en honger lijden, degenen die niet in staat zijn om werk te vinden of om een leven op te bouwen, en kinderen en jongeren die niet naar school gaan.

Week 34: De Pacific Eilanden – Wereldwijd Gedenken

Tahiti

O Heer, onze palmbomen verbergen ons 
niet meer voor de wereld.
Geef onze harten kracht, 
opdat wij vol vertrouwen 
de toekomst tegemoet kunnen zien.
(Uit Tahiti)

En leid ons niet in verzoeking…Zie de satan heeft verlangd jullie te ziften  als tarwe, maar Ik heb gebeden dat jullie geloof niet bezwijken zou.(Lucas 22:31-32)
Voor meer over deze bede, zie pag. 2:"Het Onze Vader in het kerkelijk jaar."

13e zondag na Pinksteren – zomertijd - Heer, hoed Gij het verbond: laat de weerloze niet steeds vernederd staan, laat wie arm en ontrecht was uw naam loven. (Psalm 74)

Zondagsgebed: 
Gij die wij mogen aanspreken als onze Vader,
stel ons in staat te leven als dochters en zonen van U
en laat ons groeien in de volwassenheid van het geloof.
God, onze Vader, onze Moeder, wees in ons midden
met uw warme liefde, met uw klare wijsheid,
zodat wij bemoedigd en bezield ons kunnen toewijden
aan de zorg voor uw schepping. (ds. W.R.v.d. Zee)

In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: De Pacific Eilanden - Week 34

Raad van Kerken in Frans Polynesië

Avondmaal rond de kokosnoot - Bezinning van Si one Havea van de Methodisten kerk in Oceanië

De kokosnoot is het symbool van Christus. Hij heeft een ruwe bolster,
maar van binnen is er zacht, zoet vlees en voedzame melk.
Je kunt drinken van deze bron van het leven.
In het rijpen van de kokosnoot ervaren we de tijd van Zijn komst.
Die kent niemand, zoals niemand de tijd berekenen kan dat de kokosnoot rijp is:
als het zover is valt hij af. Met de kokosnoot zien wij Gods gaven meerollen:
spijs en drank beleefd in gemeenschap en lofprijzing.
Als wij de maaltijd vieren met de kokosnoot dan eten en drinken wij van dezelfde plant,
zoals Christus één is, en zijn lichaam geofferd heeft en zijn bloed vergoten heeft,
van Zichzelf alleen


Het watercontinent Pacific (Oceanië) beslaat ruim een derde van onze planeet en is letterlijk de achterkant van Europa; meer dan 20 landen, bestaande uit eilanden in de Grote Oceaan en ingedeeld in drie grote gebieden: Micronesië, Melanesië en Polynesië. De Tweede Wereldoorlog begon hier met de Japanse aanval op Pearl Harbour (Hawaï) en eindigde met de nucléaire vernietiging van de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki.
Nog geen tien jaar later vond op het atol Bikini (Marshalleilanden) een kernproef plaats die duizendmaal sterker was dan de bom op Hiroshima; een proef die het leven van veel eilandbewoners ontwrichtte. Sindsdien hebben in de Pacific honderden kernproeven plaatsgevonden, eerst boven- en later ondergronds. De gevolgen werden echter ontkend en genegeerd. Op 8 april 1992 werd door Frankrijk een moratorium afgekondigd voor één jaar. Een overwinning waarvan velen hoopten, dat dit het definitieve einde van de Franse kernproeven betekende.
Tot de Pacific behoren ook de Solomon-Islands, waar de laatste tropische regenwouden leeggekapt werden door grote houtkapmaatschappijen. Om het regenwoud te beschermen en het inkomen van de bewoners veilig te stellen werd het Swift-project opgezet, een initiatief van de United Church en gebaseerd op ecologisch en sociaal verantwoord bosbeheer: duurzame productie en eerlijke handel en startpunt voor economische ontwikkeling. Wij gedenken met woorden uit Melanesië:

Paradijsvogel - West Melanesië

Voor de aarde en al wat leeft: 
U Vader prijzen wij! 
Voor rotsen, tekenen van uw kracht en 
standvastige liefde: U Vader prijzen wij! 
Voor de vogels, tekenen van de vrijheid, 
die ons ten deel valt als wij ons herinneren 
dat wij uw kinderen zijn: U Vader prijzen wij!

Pearl Harbour (Hawaï)

6 augustus 1945 - De dag dat de zon werd gedoofd - Zoals de 2e wereldoorlog
in de Pacific begon met de Japanse aanval op Pearl Harbour (Hawaï), zo werd 70 jaar geleden 
(aan het einde van de oorlog) de Japanse stad Hiroshima verwoest door een atoombom.(Trouw, 6-8-2015)

 
"Op weg naar Hiroshima: de toekomst ligt in onze handen (Casper van der Zijde).
Een tijd geleden vroeg ik aan mijn oma hoe zij de oorlog heeft ervaren. Vrijwel meteen zei ze dat ze toen voortdurend in onzekerheid en angst leefde. Precies 70 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog vlieg ik samen met Krista van Velzen van PAX naar Japan om de herdenkingsceremonie van de atoomaanval op Hiroshima bij te wonen. 
Ik doe dat als Ambassadeur voor Vrede van PAX op het gebied van nucleaire ontwapening. Ondanks dat ik zelf nooit heb meegemaakt hoe het is om een oorlog te moeten doorstaan, besef ik wel heel goed hoe kwetsbaar vrede kan zijn. Dit besef is voor mij de drijfveer om mij in te zetten voor een wereld zonder kernwapens. Er kan immers geen sprake zijn van echte vrede zolang wij toestaan dat we elkaar wereldwijd in gijzeling houden met de meest wrede massavernietigingswapens.
Wereld zonder kernwapens. De meest oprechte manier om de slachtoffers in Hiroshima en Nagasaki te herdenken is door samen een wereld zonder kernwapens te creëren als concrete stap richting een wereld zonder oorlog. In Japan zal ik op 6 augustus 2015 daarom niet alleen bij het verleden stilstaan, maar wil ik mij vooral op de toekomst richten hoe wij de volgende stappen gaan zetten om daadwerkelijk een wereld zonder kernwapens te realiseren."

Bach: Brandenburg Concerto No. 2 in F major, BWV 1047 (Freiburger Barockorchester)