19e zo.na Pinksteren 30-9-18

Lucas 6:36

Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is.
Herdenking van de genocide 1915 in Armenië (2015)
Voorbeden van de Wereldraad van Kerken voor Armenië, Azerbeidzjan en Georgië op zondag 30 september 2018 tot zaterdag 6 oktober 2018
Dank voor:
• De christenen en moslims die trouw bleven aan hun tradities tijdens de Sovjet-overheersing.
• Degenen die werken aan vrede in een regio van oude en nieuwe vijandigheden, o.a. ontstaan in de nasleep van het Sovjet-systeem.
• Kloosters en kerken, liefdevol gerestaureerd.
• Muzikale tradities van eeuwen terug.
• Tradities van de uitgebreide familie maaltijden en wonderbaarlijke gastvrijheid.
• Beweging naar democratie.


Bid voor:
• De Georgische Orthodoxe Kerk, dat het de rijke relatie mag herontdekken met de familie van kerken wereldwijd.
• Een basis voor vrede tussen deze landen, en een aanmoediging van nieuwe relaties met buurlanden.
Kathedraal in Georgië

• Gewetensgevangenen in Azerbeidzjan. (Voor info zie hieronder bij Azerbeidzjan of op www.amnesty.nl)
• Een einde aan alle grensgeschillen die dreigen uit te barsten in geweld.
• Degenen die lijden onder armoede en werkloosheid.
• Nieuwe zorg voor het milieu.

Week 40: Armenië, Azerbeidzjan en Georgië, Wereldwijd Gedenken - Israëlzondag

 Maar verlos ons van de boze - Ik weet welke gedachten ik over jullie koester, gedachten van vrede en niet van onheil. (Jer. 29:11)
Voor meer over deze bede, zie pag. 2:"Het Onze Vader in het kerkelijk jaar."

19e zondag na Pinksteren - herfsttijd - 
De Heer schept de rechtvaardigen vrijheid, is hun toevlucht in tijden van dreiging, de Heer helpt hen, Hij geeft hen uitkomst. (Psalm 37) 

Zondagsgebed: 

Alles wat Gij van ons verwacht, God, hebt Gij ons helder gemaakt:
U liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf; 
laat de vreugde om uw geboden ons bevrijden van vrijblijvendheid, 
ons behoeden voor verstarring, ons bewegen tot levende gehoorzaamheid. 
O God, bestook ons met uw woorden, bestorm ons door uw Geest, 
neem ons in voor uw Rijk en vervul ons van uw liefde, dat wij een levend teken 
zijn van uw aanwezigheid die heel de schepping draagt.(ds.W.R.v.d.Zee) 

In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Armenië, Azerbeidzjan en Georgië:

Herdenking van de genocide (1915) in de Armeense Kerk in Almelo, 24 april 2015

Na het uiteenvallen van de Sovjet Unie 
zijn deze landen in de Kaukasus
onafhankelijk geworden. 
De Armeense Kerk telt in Armenië 
ca.3 miljoen christenen, terwijl er
nog 2 miljoen in wereldwijde diaspora
leven.                     
De genocide van 1,5 miljoen Armeniërs
in 1915-1916 vormde een belangrijk
deel van het Armeense  geweten. 
De Armeense Kerk in Nederland telt
ongeveer 25.000 leden.
Op 24 april 2015 was het precies 100-jaar
geleden dat de Armeense genocide,
de massamoord op de Armeense bevolking, 
door het Ottomaanse rijk begon. 
Nederland stuurde een vertegenwoordiger naar de herdenking. In Almelo hebben zo'n 2000 mensen bij de Armeense genocide stilgestaan. Voor de herdenking liepen ze in een stoet
vanaf de begraafplaats naar de kerk.                            
Ze droegen een groot spandoek met daarop "We zullen het nooit vergeten". 
Volgens verslaggever Roel Pauw was vooral opvallend hoe kinderen emotioneel over de genocide praatten. "Het lijkt wel een springlevende geschiedenis voor de kinderen. Ze praten met veel verontwaardiging over de moord op anderhalf miljoen volksgenoten." 
De Armeens-Apostolische Kerk heeft de slachtoffers van de genocide heilig verklaard.
De Armeense zanger Artistakes Jessayan zong bij de kerk het Armeense volkslied. Onder anderen CDA-Kamerlid Omtzigt en Europarlementariër Van Dalen (CU/SGP) waren bij de herdenking. 
Eerder die dag werd bij het Armeens monument in Assen een krans gelegd. Sinds 2001 staat op begraafplaats De Boskamp een monument voor de 'Armeense voorouders uit de periode 1910-1920’.
De grootste herdenking werd ‘s ochtends in de Armeense hoofdstad Jerevan gehouden. Daarbij waren onder anderen president Poetin en president Hollande aanwezig. Nederland had een ambassadeur gestuurd.(april 2015)

Azerbeidzjan 
is een klein land tussen Rusland en Iran met zo’n acht miljoen inwoners. Eeuwenlang is het land onderdrukt door vreemde mogendheden. In 1991 maakte de republiek zich los van de Sovjetunie. Voor 1991 waren alle christelijke activiteiten in het land verboden. Toch waren er Russische christenen die het evangelie op zeer kleine schaal verspreidden. Toen de Sovjetunie viel, waren er naar schatting veertig Azerbeidzjaanse christenen. Azerbeidzjan is een relatief rijk land op de Kaukasus vanwege de olie-inkomsten. Toch leeft bijna de helft van de bevolking onder de armoedegrens. 
In de zomer van 2015 vonden in Azerbeidzjan de prestigieuze Europese Spelen plaats. Als directeur van een Mensenrechtenorganisatie had Leyla Yunus de Spelen 'ongepast' genoemd, omdat in Azerbeidzjan de mensenrechten worden geschonden. Om te voorkomen dat kritische geluiden het sportfestijn zouden verstoren, zette het regime met sluwe wetgeving critici gevangen. Niet alleen Leyla (59) zat vast. Ook haar man Arif (60) werd voor jaren achter de tralies gezet. Ze hadden allebei ernstige gezondheidsproblemen en deze werden in de gevangenis alleen maar erger. Voordat het vonnis werd geveld, liet Leyla weten: 'Tijdens het proces zal ik naast Arif zitten en zijn hand vasthouden. We weten allebei dat dit onze laatste ontmoeting is.' -  (Bron: Amnesty International)
In april 2016 werden Arif en Leyla toch vrijgelaten en kwamen zij naar Nederland om hun dochter te bezoeken!

Vanaf de vierde eeuw waren er christenen in Georgië. Ondanks de Armeense invloed volgde deze Kerk het geloof van Chalcedon.Het concilie van Chalcedon was een oecumenisch concilie dat werd gehouden in het jaar 451(van 12 oktober tot 1 november) in Chalcedon, een oude Byzantijnse havenstad aan de Bosporus tijdens het pontificaat van Paus Leo I de Grote. Het wordt vaak gerekend als het Vierde Oecumenische Concilie, en wordt door zowel de Rooms Katholieke als de Oosters-Orthodoxe Kerk erkend, maar niet door de Oriëntaals-Orthodoxe Kerk. Omdat het koninkrijk Georgië begin 1800 door de Russische Tsaar werd ingelijfd, werd de Georgische Kerk onder dwang opgenomen in de Russisch Orthodoxe Kerk. Tijdens de oktober revolutie in 1917 herkreeg zij haar autonomie. 
In 1999 was Patriarch Ilia II in Nederland om de opstand van de Georgiërs op Texel te herdenken. We gedenken met woorden uit de Armeens-orthodoxe liturgie:
 
Christus, onze God, bewaar ons in vrede
onder de beschutting van uw heilige kruis.
Red ons van zichtbare en onzichtbare vijanden,
en maak ons waardig U met dankzegging te verheerlijken,
tezamen met de Vader en de Heilige Geest,
nu en altijd en van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Armenië: Saint Gregory Cathedral, Yerevan.
Armenië: Saint Gregory Cathedral, Yerevan.
Gaarkeuken in Rhazdan, Armenië. Wat doe je als alleenstaande moeder van een groot gezin in Armenië, als de kinderen honger hebben en er is geen eten meer in huis? Of je bent oud en alleen, de weg is spekglad en het is bitter koud? Dan biedt een gaarkeuken uitkomst. Mits er een gaarkeuken in de buurt is. 'Kom over en help' biedt haar partner in dit land, de Evangelical Christian Baptist Church, financiële ondersteuning. Inmiddels zijn op zes plaatsen gaarkeukens opgezet.("Kom over en help", Nijkerk, Nederland)
Rossini's Kattenduet - Ode aan Dierendag - 4 oktober
"Er bestaan maar twee manieren om te ontsnappen uit de triestheid van het bestaan: muziek en katten." Albert Schweitzer